Tunnelbanan | En man hör röster som manar honom att skada sig själv och andra

Kanal 5