Wahlgrens värld | Skräck och panik när Benjamin försöker klippa Theos hår med kökssaxen

Kanal 5