Kommentar: Se upp med priset i höstens nyintroduktioner

Hittills har noteringsfesten fortsatt under 2017 med över 50 noterade bolag inklusive smålistorna. Många har dock blivit besvikelser och det finns också exempel på Stockholmsbörsens listor där nyintroduktioner från i våras varit prissatta för högt…

Nyheter